ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾವು

ಮಂಜುಳ💧ಇಬ್ಬನಿ

ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ
ಸವಕಲು ಮಾತೇತಕೋ…
ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತು
ಕಾಳಜಿಯ ಕರಿ ಮೋಡವು!!

ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಗೋಡೆ ನಡುವೆ
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತಿದೆ…
ಅಂಕೆ ಶಂಕೆ ನೆರಳು ಕಾಡಿ
ಕತ್ತಲೆಗೂ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ!!

ಹೆಜ್ಜೆಗಳೂ ಭಾರವಾಗೆ
ಬರಿದೆ ದಾರಿ ಕೂಗಿದೆ…
ಬೀಸುವೆಡೆಗೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡಿ
ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ  ಸಾಗಿದೆ!!

ಮಾತ ಬಸಿದು ಮೌನ ಮೆರೆದೆ
ಮನವು ದಣಿದು ಸೋತಿದೆ
ನೆನಪ ಸರಿಸಿ ಕನಸ ಸುರಿಸು
ಕತ್ತಲೆಯ ಹಾಯ್ದು ಸಾಗಬೇಕಿದೆ!!

ತಾಳ್ಮೆ ತಾಯೆ ಮಡಿಲ ತಾರೆ
ಕನವರಿಕೆಯು ಕದ ತಟ್ಟಿದೆ
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ, ನೆತ್ತಿ ಸವರು
ಚಿರ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ!!!